Thirrje për abstrakte

Thirrje për abstrakte

Konferenca Ndërkombëtare e Inovacionit në Shkencat e Edukimit

Organizuar nga: Fakulteti i Edukimit, Universiteti “Fehmi Agani” në Gjakovë. 

Tema e konferencës: Mësimdhënia efektive dhe inovacioni në shkencat e edukimit.

Data e Konferencës: 09 Dhjetor 2022

Ne mirëpresim abstrakte në gjuhën shqipe dhe angleze. Abstrakti duhet të dorëzohet në adresën elektronike: [email protected]

Për më shumë informacion rreth konferencës, gjeni bashkëngjitur thirrjen e zgjeruar për abstrakte.

 

Thirrja

tp-bottom