Vendime

Titulli Dokumenti
Vendim 05 - 868 - Për miratim e rekomandimeve të KQSC Shkarko
Vendim 05 - 869 - Për emërimin e anëtarëve të Bordit për Inovacion dhe Ndërmarrësi Shkarko
Vendimi 05 - 761 - Për formimin e Komisionit të Cilësisë dhe Vlerësimit në Fakultetin e Edukimit Shkarko
Vendim për formimin e Komisionit të Cilësisë në Fakultetin e Edukimit Shkarko
Vendim për hartimin e Komisionit për hartimin e Planit Strategjik Zhvillimor të Fakulltetit të Edukimit Shkarko
tp-bottom