Këshilli i Fakultetit

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Edukimit janë:


Prof. Asoc. Dr. Ilmi Hoxha, Dekan

Prof. Dr. Ilir Kelmendi

Prof. Dr. Sindorela Doli Kryeziu

Prof. Dr. Behxhet Gaxhiqi

Prof. Dr. Lulzim Zeneli

Prof. Asoc. Dr. Laura Naka

Prof. Ass. Mr. Mimoza Kurshumlia

Prof. Asoc. Dr. Nexhmije Kastrati

Prof. Ass. Dr. Venera Vala Këndusi

Prof. Ass. Dr. Shefqet Mulliqi

Prof. Ass. Dr. Ruzhdi Kadrija

Prof. Asoc. Dr. Zeqir Hashani

Prof. Asoc. Dr. Edita Haxhijaha

Prof. Ass. Dr. Zamira Gashi

Ass. Shyhrete Morina

Ass. Vllaznim Mula

Ass. Jetmir Durmishi

Një përfaqësues nga administrata

Një përfaqësues nga radhët e studentëve
 

 

tp-bottom