Këshilli i Fakultetit

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Edukimit janë:


Prof.Asoc.Dr. Ilir Kelmendi, Dekan

Prof.Asoc.Dr. Sindorela Doli Kryeziu

Prof.Asoc.Dr. Behxhet Gaxhiqi

Prof.Asoc.Dr. Lulzim Zeneli

Prof.Asoc.Mr. Mimoza Kurshumlia

Prof.Ass.Dr. Ilmi Hoxha

Prof.Ass.Dr. Nexhmije Kastrati

Prof.Ass.Dr. Shefqet Mulliqi

Prof.Ass.Dr. Laura Naka

Prof.Ass.Dr. Ruzhdi Kadrija

Prof.Ass.Dr. Zeqir Hashani

Proff.Ass.Dr. Edita Haxhijaha

Ligjëruese Venera Vala

Ass.Petrit Duraj

Ass.Zamira Gashi

Ass. Shyhrete Morina

Ass. Vllaznim Mula

Ass. Jetmir Durmishi

Një përfaqësues nga administrata

Një përfaqësues nga radhët e studentëve
 

 

tp-bottom