Bordi Këshillëdhënës për Ndërmarrësi

Përbërja e Bordit Këshillëdhënës për Ndërmarrësi është:

1. Pleurat Rudi, Drejtor SHFMU "Zekeria Rexha" Gjakovë

2. Veprore Shehu - OJQ Medica Kosova

3. Mimoza Bytyqi - Kopshti "Zgjimi" Gjakovë

4. Lendita Shala Zeka - IEAPP "Driola" Gjakovë

5. Zymber Berisha - DKA Gjakovë

6. Fatos Axhemi - Jakova Inovation Centre Gjakovë

7. Rexhë Byberi - Kryetar i Komunës së Tropojës, Shqipëri

8. Naser Gega - Drejtor DKA Pejë

9. Besnik Hulaj - Drejtor DKA Decan

10. Prof. Asoc. Dr. Ilmi Hoxha - Dekan i Fakultetit të Edukimit

11. Nita Pruthi - Zyrtare ligjore në Fakultetin e Edukimit 

 

Vendimi për themelimin e Bordit Këshillëdhënës për Ndërmarrësi, Fakulteti i Edukimit

tp-bottom