Studentët e Fakultetit të Edukimit pjesë e punëtorsië "Puna me fëmijë me shqetësime emocionale”

Studentët e Fakultetit të Edukimit pjesë e punëtorsië "Puna me fëmijë me shqetësime emocionale”

Studentët e programit parashkollor të Fakultetit të Edukimit morën pjesë në punëtorinë “Puna me fëmijë me shqetësime emocionale” organizuar nga  Qendra Universitare për Këshillime Psiko-Sociale!

Në këtë punëtori përveç aspektit teorik, studentët patën mundësi të praktikojnë lojëra dhe aktivitete të bazuara në lojë të cilat  mbështesin dhe ndihmojnë fëmijët në menaxhimin e emocioneve të tyre.

Fotot e lajmit

tp-bottom