Takimi me anëtarët e Bordit Këshillëdhënës për Ndërmarrësi në Fakultetin e Edukimit

Takimi me anëtarët e Bordit Këshillëdhënës për Ndërmarrësi në Fakultetin e Edukimit

Gjatë muajit Tetor, në objektin e Fakultetit të Edukimit në Universitetin “Fehmi Agani”, në Gjakovë u mbajt takim në mes të anëtarëve të Bordit Këshillëdhënës për Ndërmarrësi dhe përfaqësuesve të stafit akademik të Fakultetit të Edukimit. Në këtë takim u diskutuan bashkëpunimet dhe rekomandimet me interes reciprok (trajnime, këshillime, ekspertiza profesionale, mundësi punësimi si dhe praktika profesionale, hulumtime).

Anëtarët e  Bordit Këshillëdhënës për Ndërmarrësi janë nga komuniteti i biznesit, institucioneve relevante, organizatat qeveritare si dhe nga shoqëria civile.

Fotot e lajmit

tp-bottom