Konkurs plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve Baçelor (afati i dytë) dhe Master në vitin akademik 2023/2024

Konkurs plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve Baçelor (afati i dytë) dhe Master në vitin akademik 2023/2024

Universiteti “Fehmi Agani” në Gjakovë ka hapur konkursin plotësues për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve baçelor (afati i dytë) dhe master (afati i parë) për vitin akademik 2023/2024.

Aplikimi në platformën online smu.uni-gjk.org do të jetë i hapur prej datës 06.09.2023 deri më datë 13.09.2023 në ora 16.00.

KONKURSI


APLIKO ONLINE

tp-bottom