Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Shtatorit 2023

Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Shtatorit 2023

Njoftojmë studentët e Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë se periudha për paraqitjen e provimeve në SMU për afatin e Shtatorit 2023 do jetë nga data 21 Gusht - 30 Gusht 2023.

Ndërsa, provimet mbahen nga 01 Shtator - 23 Shtator 2023 sipas orarit të përpiluar nëpër fakultetet përkatëse.

Jashtë kësaj periudhe, studentëve nuk ju lejohet paraqitja e provimeve, pasi që sistemi mbyllet automatikisht.

Manuali i SMU për studentë

tp-bottom