UFAGJ-ja organizon Konferencën Ndërkombëtare Shkencore  “Konferenca Euroaziatike mbi Gjuhën dhe Shkencat Sociale XIV" Eurasian Conference on Language & Social Sciences

UFAGJ-ja organizon Konferencën Ndërkombëtare Shkencore “Konferenca Euroaziatike mbi Gjuhën dhe Shkencat Sociale XIV" Eurasian Conference on Language & Social Sciences

Me datën 29-30 Qershor 2022 në ora 11:00 në hollin e Fakultetit të Edukimit dhe Fakultetit të Filologjisë do të mbahet  Konferenca Euroaziatike mbi Gjuhën dhe Shkencat Sociale XIV.

Kjo konferencë organizohet nga Universiteti “Fehmi Agani” Gjakovë.

Qëllimi i konferencës është të kontribuojë në zhvillimin shkencor duke diskutuar studimet e studiueseve, si dhe ofrimin e një game të gjerë prezantimesh kërkimore me cilësi të lartë për të ndarë ekspertizën dhe njohuritë. Po ashtu, të mbështesë, inkurajojë dhe sigurojë një platformë për studiuesit e rinj, për të kërkuar depërtimin dhe këshillat e studiuesve të suksesshëm gjatë konferencës.

ECLSS është një konferencë akademike ndërkombëtare që kërkon të sigurojë një forum për prezantim dhe diskutim, duke ekspozuar kërkimet ndaj tendencave, zhvillimeve dhe sfidave më të fundit në fushën e shkencave shoqërore.

 Kjo konferencë do të zgjasë dy ditë me pjesëmarrës të shumtë nga shtete të ndryshme.

Programi i Konferencës

tp-bottom