Studentët e Fakultetit të Edukimit vizituan "Muzeun Etnografik" në Gjakovë

Studentët e Fakultetit të Edukimit vizituan "Muzeun Etnografik" në Gjakovë

Studentët e Fakultetit të Edukimit, programi Fillor të bënë vizitë studimore në "Muzeun Etnografik" në Gjakovë.

Studentët u njohën nga afër me segmente të trashegimisë kulturore, materiale, eksponate, stoli, vegla të punës të periudhave të ndryshme të historisë sonë.

Fotot e lajmit

tp-bottom