Rezultatet përfundimtare dhe njoftim rreth regjistrimit për studentët e pranuar në vitin e parë të studimeve (afati i dytë) për vitin akademik 2021/2022

Rezultatet përfundimtare dhe njoftim rreth regjistrimit për studentët e pranuar në vitin e parë të studimeve (afati i dytë) për vitin akademik 2021/2022

Parashkollor

Raporti i ankesave - Nuk ka ankesa

 

Regjistrimi i kandidateve të pranuar në afatin e dytë dhe fotografimi i tyre për ID kartelë, do te bëhet sipas orarit:

Fakulteti i Edukimit me datë 05.10.2021 (në lokalet e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë) nga ora 9:00 - 15:00

 

Kandidatet e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:

a)  Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit,

b)  Dy fotografi (formati 4.5 x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.

c)  Studentët shtetas te Republikës se Kosovës qe fillojnë studimet ne Universitetin e Gjakovës, vitin e parë të studimeve e kanë falas.

d)  Pagesa për një semestër për studentë që nuk janë shtetas të Republikës së Kosovës, do të jetë në lartësi prej 25 € për studime te rregullta.

tp-bottom