Rezultatet preliminare të provimit pranues (afati i dytë) për vitin akademik 2021/2022

Rezultatet preliminare të provimit pranues (afati i dytë) për vitin akademik 2021/2022

Programi Parashkollor

 

Afati i ankesave është deri më datën 02.10.2021 në ora 14:00. Pas këtij afati ankesat nuk do të pranohen.

Ankesat bëhen vetëm përmes sistemit SMU në këtë link dhe raporti duhet të dorëzohet në fakultetin përkatës.

 

Studentët e pranuar pas rezultateve përfundimtare (që shpallen me dt. 04.10.2021) do të regjistrohen sipas orarit:

Fakulteti i Edukimit- datë 05.10.2021 nga ora 09:00 - 15:00
Fakulteti i Filologjisë - datë 05.10.2021 nga ora 09:00 - 15:00
Fakulteti i Shkencave Sociale - datë 05.10.2021 nga ora 09:00 - 15:00  

Fakulteti i Mjekësisë - datë 06.10.2021 nga ora 09:00 - 15:00 

tp-bottom