Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Shtatorit 2021

Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Shtatorit 2021

Njoftojmë studentët e Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë se periudha për paraqitjen e provimeve në SMU për afatin e Shtatorit 2021 do jetë i hapur nga data 30 Gusht - 6 Shtator 2021.

Ndërsa, provimet mbahen nga 7 Shtator- 27 Shtator 2021 sipas orarit të përpiluar nëpër fakultetet përkatëse.

Jashtë kësaj periudhe, studentëve nuk ju lejohet paraqitja e provimeve, pasi që sistemi mbyllet automatikisht.

Manuali i SMU për studentë

tp-bottom