Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Prillit 2021

Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Prillit 2021

Njoftojmë studentët e Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë se periudha për paraqitjen e provimeve në SMU për afatin e Prillit 2021 do jetë i hapur nga data 12 prill - 16 prill 2021.

Ndërsa, provimet mbahen nga 19 prill - 24 prill 2021 sipas orarit të përpiluar nëpër fakultetet përkatëse.

Në këtë afat studentët kanë të drejtë të paraqesin jo më shumë se dy provime.

Jashtë kësaj periudhe, studentëve nuk ju lejohet paraqitja e provimeve, pasi që sistemi mbyllet automatikisht.

Manuali i SMU për studentë

tp-bottom