Studentet e Fakultetit të Edukimit e pajisin me mjete didaktike “Kopshtin e improvizuar” për parashkollorë

Studentet e Fakultetit të Edukimit e pajisin me mjete didaktike “Kopshtin e improvizuar” për parashkollorë

Sot në kopshtin e improvizuar ne Fakultetin e Edukimit, studentët e Programit Parashkollor nën udhëheqjen e Prof.Ass.Venera Vala Këndusi dhe Ass.Ma. Zamira Gashi Shatri prezantuan aktivitetet kreative të tyre. Keto mjete didaktike do të jenë pjesë e këtij kopshti duke e pasuruar edhe më shumë atë dhe do të jenë një ndihmesë shumë e madhe për edukatoret e ardhshme dhe për fëmijët duke siguruar efikasitet dhe punë cilësore.

Fotot e lajmit

tp-bottom