Njoftim - Regjistrimi për studentët e pranuar në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2020/2021 ( afati i dytë)

Njoftim - Regjistrimi për studentët e pranuar në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2020/2021 ( afati i dytë)

Regjistrimi i kandidateve të pranuar në afatin e dytë dhe fotografimi i tyre për ID kartelë, do te bëhet në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë nesër me datë 05/11/2020 nga ora 09.00 - 15.00 .

Kandidatet e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:

a)  Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit,

b)  Dy fotografi (formati 4.5 x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.

c)  Studentet shtetas te Republikës se Kosovës qe fillojnë studimet ne Universitetin e Gjakovës, vitin e parë të studimeve e kanë falas.

d)  Pagesa për një semestër për studentë që nuk janë shtetas të Republikës së Kosovës, do të jetë në lartësi prej 25 € për studime te rregullta.

tp-bottom