Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Janarit 2020

Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Janarit 2020

Njoftojmë studentët e Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani” se periudha për paraqitjen e provimeve në SEMS për afatin e Janarit 2020 do jetë i hapur nga data 20 janar - 27 janar 2020. Ndërsa, provimet mbahen nga 28 janar - 15 shkurt 2020 sipas orarit të përpiluar nëpër fakultetet përkatëse.

Jashtë kësaj periudhe, studentëve nuk ju lejohet paraqitja e provimeve, pasi që sistemi mbyllet automatikisht.

Gjithashtu ju njoftojmë se paraqitja e provimeve do të bëhet në platform e re SMU - Sistemi i Menaxhimit Universitar në linkun: smu.uni-gjk.org

Manuali i SMU për studentë

tp-bottom