Letra falenderuese nga AUF

Letra falenderuese nga AUF

Z. Mohamet Ketata, drejtor për Evropën Qëndrore dhe Lindore ju drejtua Rektorit të UGJFA-së, Prof. Ass. Dr. Artan Nimani fjalët në vijim:

"Unë do të doja të ju falënderoja për pjesëmarrjen aktive dhe kontributin e rëndësishëm në Konstituimin Botërorë të Agjencisë Universitare të Frankofonisë.

Në këtë kuptim, të gjeni bashkangjitur letrën time të falënderimeve nga Drejtoria Rajonale e Evropës Qendrore dhe Lindore të AUF.

Ju lutemi pranoni, z. Rektor, shprehjen e vlerësimit tonë më të lartë."

Letra falenderuese

 

tp-bottom