logo

Fakulteti i Edukimit

Këshilli i Fakultetit

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Edukimit janë:

Prof.Asoc.Dr. Ilir Kelmendi, Dekan

Prof.Ass.Dr. Sindorela Doli

Prof.Ass.Dr. Bexhet Gaxhiqi

Prof.Ass.Dr. Lulëzim Zeneli

Prof.Ass.Dr. Mimoza  Kurshumlia

Prof.Ass.Dr. Skender Beqa

Ligjërues  Laura Naka

Ligjërues Venera Vala

Ass. Petrit Duraj

Ass. Zamira Gashi

Ass. Shyhrete Morina

Një përfaqësues nga administrata

Një përfaqësues nga radhët e studentëve