Stafi Admnistrativ

Elinda Pruthi
Zyrtare e shërbimit me student
+383 (0) 38 200 20 845
Albert Vula
Zyrtar i shërbimit me student
+383 (0) 38 200 20 845
Armir Efendija
+383 (0) 38 200 20 845
Venera Muhaxhiri
Asistente e dekanit
tp-bottom