Stafi akademik i angazhuar

Stafi akademik i angazhuar në UGJFA për vitin akademik 2019/2020

Dr. Sc. Ismet Temaj
Email: [email protected]

Dr. Sc. Naser Pajaziti
Email: [email protected]

Dr. Sc. Shefqet Dinaj
Email: [email protected]

Dr. Sc. Ragip Gjoshi
Email: [email protected]

Dr. Sc. Aziz Dujaka
Email: [email protected]

Dr. Sc. Fahredin Shabani
Email: [email protected]

Dr. Sc. Ilir Muharremi
Email: [email protected]

Mr. Sc. Albana Krasniqi
Email: [email protected]

Dr. Sc. Sedat Baraliu
Email: [email protected]

Dr. Sc. Xhevdet Spahiu
Email: [email protected]

Dr. Sc. Zeki Morina
Email: [email protected]

Mr. Sc. Gjergj Gojani
Email: [email protected]

MSc. Avni Pantina
Email: [email protected]

MSc. Gentiana Imeraj

Email: [email protected]

MSc.Senad Orhani
Email:[email protected]

MSc. Arber Hoti
Email: [email protected]

MSc. Lulzim Berisha
Email: [email protected]

Dr. Sc. Shpresa Tolaj
Email: [email protected]

MSc. Veli Kryeziu
Email: [email protected]

MSc. Kastriot Sada
Email: [email protected]

MSc. Zana Meqa
Email: [email protected]

 

tp-bottom