Stafi akademik i angazhuar

Stafi akademik i angazhuar në UGJFA për vitin akademik 2019/2020

Dr. Sc. Ismet Temaj
Email: [email protected]

Dr. Sc. Edmond Aliaga
Email: [email protected]

Dr. Sc. Edmond Beqiri
Email: [email protected]

Dr. Sc. Ragip Gjoshi
Email: [email protected]

Dr. Sc. Aziz Dujaka
Email: [email protected]

Dr. Sc. Fahredin Shabani
Email: [email protected]

Dr. Sc. Ilir Muharremi
Email: [email protected]

Dr. Sc. Valdet Hysenaj
Email: [email protected]

Dr. Sc. Sedat Baraliu
Email: [email protected]

Dr. Sc. Xhevdet Spahiu
Email: [email protected]

Dr. Sc. Zeki Morina
Email: [email protected]

Mr. Sc. Gjergj Gojani
Email: [email protected]

MSc. Vjollca Vorfaj
Email: [email protected]

MSc. Emirejeta Kumnova
Hoxha Email: [email protected]

MSc. Krenar Kepuska
Email: [email protected]

MSc. Kastriot Sada
Email: [email protected]

Besiana Kabashi
Email: [email protected]

Dr. Sc. Arianit Krypa
Email: [email protected]

Dr. Sc. Florent Bunjaku
Email: [email protected]

MSc. Veli Kryeziu
Email: [email protected]

MSc. Faton Mazreku
Email: [email protected]

MSc. Zana Meqa
Email: [email protected]

tp-bottom