Njoftim mbi ligjëratat online

Njoftim mbi ligjëratat online

Të inkurajuar nga pandemia COVID-19 dhe pasojat e mundshme të tij për shëndetin mendor, Prof. Dr. Sc Arta Dodaj nga Universiteti i Zarës (Kroaci) dhe Prof. Dr. Sc. Kristina Sesar nga Universiteti i Mostarit (Bosnje dhe Hercegovinë) do të zhvillojnë dy ligjërata virtuale në platformën google meet të Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani”. Ligjëratat mbahen të enjten, më 28 dhe premten 29 maj në linkun: https://meet.google.com/fja-vhyu-dwx , duke filluar nga ora 11.00. Tema e ligjëratave do të jetë: Shëndeti, stresi dhe strategjive të përballimit të tij gjatë pandemisë së COVID-19.

Njoftimi

 

Article Gallery

tp-bottom