Others

Title Document
Buletini i Fakultetit të Edukimit 24.01.2023 Download
Buletini i Fakultetit të Edukimit 07.09.2022 Download
Buletini i Fakultetit të Edukimit 21.01.2022 (2) Download
Buletini i Fakultetit të Edukimit 04.02.2022 Download
Buletini i Fakultetit të Edukimit 21.01.2022 Download
Buletini i Fakultetit të Edukimit 30.08.2021 Download
Strategic Plan 2021-2025 Download
Manual of use of the Anti-Plagiarism System - SAP for PROFESSOR Download
Manual of use of the Anti-Plagiarism System - SAP for STUDENTS Download
Fakulteti i Edukimit - Raporti i kalueshmërisë së studentëve në afatin Janar-2020 Download
Notification of access to official email Download
Student Manual - Virtual Classroom Download
Teacher's Manual - Virtual Classroom Download
Manual of use for students at SMU Download
Manual of use for professor at SMU Download
Udhëzues për Hartimin e Punimit të Temës së Diplomës Download
Regulation on elections at the University of Gjakova and on the work of Faculty Council Download
Code of Ethics Download
Rregullore e studimeve themelore te Fakultetit të Edukimit Download
Lista e kategorive te Materiali Dokumentar me afate të ruajtjes të Fakulteteve të UGJ-së Download
Rregullore për procedurën disiplinore për studentë Download
Rregullore për menaxhimin zyrtar dhe arkivor në Fakultetet e UGJ-së Download
Rregullore për procedurën disiplinore për personelin akademik Download
tp-bottom