Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Qershorit 2024

Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Qershorit 2024

Njoftojmë studentët e Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë se periudha për paraqitjen e provimeve në SMU për afatin e Qershorit 2023 do jetë nga data 01 Qershor - 11 Qershor 2024.

Ndërsa, provimet mbahen nga 12 Qershor - 12 Korrik 2024 sipas orarit të përpiluar nëpër fakultetet përkatëse.

Jashtë kësaj periudhe, studentëve nuk ju lejohet paraqitja e provimeve, pasi që sistemi mbyllet automatikisht.

Manuali i SMU për studentë

tp-bottom