YMCA organizon sesion trajnimi me studentët e Fakultetit të Edukimit

YMCA organizon sesion trajnimi me studentët e Fakultetit të Edukimit

Me studentët e Fakultetit të Edukimit të Universitetit të Gjakovës, YMCA ka bërë një hap proaktiv në nxitjen e ndryshimit pozitiv duke organizuar një sesion trajnimi, duke vënë në pah lëvizjen transformuese "Future 4 Youth".

Kjo lëvizje është projektuar për të edukuar të rinjtë mbi çështje sociale vendimtare, si barazia gjinore, shëndeti mendor, shëndeti seksual, mirëqenia fizike, aftësitë e jetës dhe parandalimi i dhunës. 

Duke angazhuar studentët e universitetit, programi synoi të fuqizojë brezin e ardhshëm me njohuri dhe mjete për të trajtuar këto shqetësime të ngutshme në komunitetet e tyre. 

Nëpërmjet edukimit dhe avokimit, YMCA kërkon të frymëzojë një brez për individë të informuar që mund të kontribuojnë në mënyrë aktive në ndryshime pozitive në këto fronte kritike.
"Future 4 You(th): Të rinjtë si udhëheqës të Edukimit të Aftësive të Jetës në Ballkan" është një projekt i zbatuar nga CARE International Balkans" në partneritet me YMCA dhe mbështetur nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Fondacioni Oak

Gjatë çertifikimit të studentëve ishin të pranishme edhe prodekania e Fakultetit të Edukimit Prof. asoc. Dr. Edita Haxhijaha dhe udhëheqësja e Programit Parashkollor, Prof. ass. ma. Mimoza Kurshumlia.

 

Article Gallery

tp-bottom