Rezultatet përfundimtare dhe njoftim rreth regjistrimit për studentët e pranuar në vitin e parë të studimeve (Bachelor - afati i tretë) për vitin akademik 2023/2024

Rezultatet përfundimtare dhe njoftim rreth regjistrimit për studentët e pranuar në vitin e parë të studimeve (Bachelor - afati i tretë) për vitin akademik 2023/2024

Rezultatet përfundimatre të provimit pranues (Bachelor - afati i tretë) për vitin akademik 2023/2024:

 

Fakulteti i Edukimit

            Programi Fillor

            Programi Parashkollor - Nuk ka kandidatë

 

Fakulteti i Filologjisë

            Programi Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

            Programi Gjuhë Angleze - Përkthim dhe Interpretim

 

Fakulteti i Mjekësisë

            Programi Infermieri

            Programi Shëndet Publik

            Programi Fizioterapi

            Programi Menaxhim Shëndetësor (Master) - nuk ka kandidatë

Raporti i ankesave

 

Fakulteti i Shkencave Sociale

            Programi Kujdesi dhe Mirëqenia Sociale - nuk ka kandidatë

 

Regjistrimi i të gjithë kandidateve të pranuar në afatin e tretë për të gjitha programet dhe fotografimi i tyre për ID kartelë, do të bëhet me datë 04.10.2023 09:00 - 15:00 në objektin e Fakultetit të Mjekësisë.

 

Kandidatet e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:

a)  Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit,

b)  Dy fotografi (formati 4.5 x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.

c)  Studentët që fillojnë studimet ne Universitetin "Fehmi Agani" Gjakovë, vitin e parë të studimeve e kanë falas.

tp-bottom