Rezultatet preliminare të provimit pranues (Bachelor - afati i dytë, Master - afati i parë) për vitin akademik 2023/2024

Rezultatet preliminare të provimit pranues (Bachelor - afati i dytë, Master - afati i parë) për vitin akademik 2023/2024

Rezultatet preliminare të provimit pranues Bachelor - afati i dytë, Master - afati i parë) për vitin akademik 2023/2024

 

Fakulteti i Edukimit

            Programi Fillor

            Programi Parashkollor

 

Fakulteti i Filologjisë

            Programi Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

            Programi Gjuhë Angleze - Përkthim dhe Interpretim

 

Fakulteti i Mjekësisë

            Programi Infermieri (nuk ka kandidatë)

            Programi Shëndet Publik

            Programi Fizioterapi

            Programi Menaxhim Shëndetësor (Master)

 

Fakulteti i Shkencave Sociale

            Programi Kujdesi dhe Mirëqenia Sociale

 

Afati i ankesave është deri më datën 19.09.2023 në ora 16:00. Pas këtij afati ankesat nuk do të pranohen.

Ankesat bëhen vetëm përmes sistemit SMU në këtë link dhe raporti duhet të dorëzohet në fakultetin përkatës.

 

Studentët e pranuar pas rezultateve përfundimtare (që shpallen me dt. 20.09.2023) do të regjistrohen dhe fotografohen për ID kartelë sipas orarit:

Fakulteti i Edukimit - datë 21.09.2023 nga ora 09:00 - 15:00  (në objektin e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë)

Fakulteti i Shkencave Sociale - datë 21.09.2023 nga ora 09:00 - 15:00  (në objektin e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë)

Fakulteti i Filologjisë - datë 21.09.2023 nga ora 09:00 - 15:00 (në objektin e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë)

Fakulteti i Mjekësisë - datë 22.09.2022 nga ora 09:00 - 15:00 (në objektin e Fakultetit të Mjekësisë)

tp-bottom