UGJFA tashmë edhe në platformën multimediale “YouTube”

UGJFA tashmë edhe në platformën multimediale “YouTube”

Jeta e përditshme ka filluar të ndryshojë rrënjësisht nga koha e pandemisë “COVID-19” dhe orientimi drejt jetës digjitale çdo ditë e më shumë është duke e prekur secilin nga ne.
Universiteti i Gjakovës "Fehmi Agani" e ka ndjekur këtë trend dhe për të qenë më afër studentëve, por edhe tjerëve të interesuar në UGJFA, ka hapur kanalin në platformën multimediale “YouTube” ku ju ftojmë të regjistroheni si ndjekës nëpërmjet vegzës:

https://www.youtube.com/channel/UCnOH0EtHK-LwuJjQlBwoVQg

Për momentin kemi përgatitur prezantimet e fakulteteve si në vijim:

Fakulteti i Mjekësisë: https://youtu.be/i827dI51sC4

Fakulteti i Filologjisë:  https://youtu.be/o6DXKPLaN20

Fakulteti i Edukimit: https://youtu.be/T_fo9Ei6k30

Ky kanal me kalimin e kohës do të pasurohet me materiale tjera nga aktivitetet e UGJFA-së.

tp-bottom