Bursat e studimit DAAD për maturantët e huaj në fushën e arkitekturës në Gjermani

Bursat e studimit DAAD për maturantët e huaj në fushën e arkitekturës në Gjermani

Bursat DAAD u ofrojnë të diplomuarve mundësinë për të vazhduar arsimin e tyre në Gjermani me një kurs studimi pasuniversitar ose vazhdues të studimit. Bursat gjithashtu promovojnë shkëmbimin e përvojave dhe rrjetëzimin mes kolegëve.

Në këtë program studimi, ju mund të plotësoni:

• një diplomë master / pasuniversitar që shpie në një kualifikim përfundimtar, ose

• një kurs plotësues që nuk shpie në një kualifikim përfundimtar (jo një kurs universitar)

në një universitet gjerman ose shtetëror të njohur sipas dëshirës suaj.

Kualifikimi

Aplikantët e huaj që kanë fituar një diplomë të parë universitare në fushat e Arkitekturës, Dizajnit të Brendshëm, Konservimit të Monumenteve, Planifikimit Urban / Zhvillimit Urban, Planifikimit Rajonal, Arkitekturës së Peizazhit, Planifikimit të Peizazhit, më së voni në kohën kur ata fillojnë programin e tyre të studimit të mbështetur nga bursat.

Përfitimet

Bursat jepen për kohëzgjatjen e periudhës standarde të studimit për programin e zgjedhur të studimit (deri në maksimum 24 muaj). Për të marrë fonde të mëtejshme pas vitit të parë të studimit për kurse 2-vjeçare, prova e arritjeve akademike deri më tani duhet të tregojë që programi i studimit mund të përfundojë me sukses brenda periudhës standarde të studimit.

Bursat përfshijnë:

• Pagesa mujore prej 850 EUR

• Pagesa e udhëtimit

• Pagesa e njëfishtë e studimit

• Pagesat drejt mbulimit të sigurimit shëndetësor, aksidentit dhe përgjegjësisë personale

Për më shumë informacion, klikoni këtu:

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=57135744&detail=57135744&origin=72&page=3&q=&status=3&subjectGrps=https%3A%2F%2Fwww.daad.de%2Fdeutschland%2Fstipendium%2Fdatenbank%2Fen%2F21148-scholarship-database%2F%3Fdaad%3D1&o

tp-bottom